Podstawowe komendy w systemach linux (Cz. 1)

W systemie linux istnieją podstawowe komendy zależne od dystrybucji systemu mogą się one różnić. Wpisujemy je w terminalu który komunikuje się z powłoką (ang. shell) Powłoka następnie pobiera polecenia z klawiatury i wysyła je do systemu aby wykonał je jako instrukcje.

Pobranie aktualizacji:
apt-get update – debain/ubuntu
yum update – centos

Zainstalowanie aktualizacji:
apt-get upgrade – debain/ubuntu
yum upgrade – centos

Instalacja (np apache):
apt-get install apache – debain/ubuntu
yum install apache – centos

Zmiana katalogu:
cd /var/www – lokalizacja np /var/www
cd .. – cofnięcie do poprzedniego katalog

Tworzenie katalogu:
mkdir nowy_folder – tworzy folder o nazwie nowy_folder

Usuwanie katalogu:
rmdir nowy_folder – usuwa folder o nazwie nowy_folder

Kopiowanie:
cp stary.txt stary_kopia.txt – skopiuje plik o nazwie stary.txt a nowy plik ma nazwe stary_kopia.tx

Przenoszenie:
mv sample.txt Folder – przeniesienie pliku sample.txt do Folderu o nazwie Folder

Usuwanie:
rm test.txt – usuwa plik o naziwe test.txt

To są naprawde podstawowe komendy. Ale od podstaw przecież trzeba zacząć. W części drugiej materiału przejdziemy do bardziej zaawansowanych komend.

label,,,

O autorze