Zdrowotne
Card image cap
Ministerstwo Zdrowia (MZ)

Ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznego. Zostało utworzone 13 grudnia 1918. Adres ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa. Od 2018 funkcje ministra zdrowia pełni Łukasz Szumowski.

Card image cap
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Państwowa instytucja realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Została utworzona 24 października 1934 aktualnym prezesem ZUS jest Gertruda Uścińska adres ul. Szamocka 3,5 01-748 Warszawa

Card image cap
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Państwowa organizacja działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Aktualnym prezesem jest Andrzej Jacyna


Biznesowe
Card image cap
Portal Funduszy Europejskich

Jest to portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna. Zarządzany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pomagający pozyskac fundusze na na dofinansowanie inwestycji naszej firmy. Morzemy tam takze zadać pytanie odnośnie dofinansowania naszego projektu. Znajdują sie tam także programy krajowe jak i programy regionalne.

Card image cap
Komisja UE

Organ UE odpowiedzialny za bieżącą politykę Unii. Jej główną siedzibą jest Bruksela. Posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych.

Card image cap
Unia Europejska

Gospodarczo-polityczny związek który powstał 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht. Polska dołaczyła do UE 1 maja 2004 na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku. Liczba ludności 512 596 403 ( 2018 ). PKB wynosi 41 801 USD na osobe. Podstawowa waluta to euro (EUR)