AMENO STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000640141
NIP 9721267293
REGON 365640395

Sposób reprezentacj: ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE PREZES ZARZĄU WSPÓLNIE Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2016-10-14
Poczta: Poznań
Kod pocztowy: 61-608
Miejscowość: Poznań
Ulica: Błażeja
Numer: 11B
Nazwa skrócona: AMENO STAR
Sygnatura akt: PO.VIII NS-REJ.KRS/231/19/594
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO