"JAGIELLONKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000272017
NIP 7712744858
REGON 100293000

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-18
Poczta: Sulejów
Kod pocztowy: 97-330
Miejscowość: Sulejów
Ulica: Rynek
Numer: 3-5
Nazwa skrócona: "JAGIELLONKA"
Sygnatura akt: RDF/604680/18/903
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM