"BART-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000272015
NIP 5581787486
REGON 340255099

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-23
Poczta: Łankowice
Kod pocztowy: 89-240
Miejscowość: Łankowice
Numer: 49
Nazwa skrócona: "BART-EKO"
Sygnatura akt: BY.XIII NS-REJ.KRS/7587/16/396
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO