"KWAŚNIAK, ŁUCZYK - WITEK SPÓŁKA JAWNA"

KRS 0000272012
NIP 9880252364
REGON 20448825

Sposób reprezentacj: KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ Z TYM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Poczta: Brzeg Dolny
Kod pocztowy: 56-120
Miejscowość: Brzeg Dolny
Ulica: Tęczowa
Numer: 12A
Nazwa skrócona: "KWAŚNIAK, ŁUCZYK - WITEK SPÓŁKA JAWNA"
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/19839/18/51
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO