BARON-MIXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000272011
NIP 7642534480
REGON 300352770

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-19
Poczta: Piła
Kod pocztowy: 64-920
Miejscowość: Piła
Ulica: Mała
Numer: 11
Nazwa skrócona: BARON-MIXER
Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/8442/09/85
Wysokość kapitału zakładowego: 80 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO