STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI JEDNORODZINNYCH DOMÓW MIESZKALNYCH "OSIEDLE LAZUROWE"

KRS 0000272009
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIE UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB WICEPREZESA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 01-471
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Kazimierza Deyny
Numer: 96
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI JEDNORODZINNYCH DOMÓW MIESZKALNYCH "OSIEDLE LAZUROWE"
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/3740/07/225
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO