BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000272008
NIP 5862186620
REGON 220351203

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-17
Poczta: Gdynia
Kod pocztowy: 81-426
Miejscowość: Gdynia
Ulica: Ujejskiego
Numer: 24
Nazwa skrócona: BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO
Sygnatura akt: RDF/113581/18/789
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM