LUBELSKIE FORUM MŁODZIEŻY

KRS 0000272007
NIP 5391482499
REGON 60235245

Sposób reprezentacj: ZARZĄD REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ I DZIAŁA W JEGO IMIENIU. DO REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA W SPRAWACH FINANSOWYCH ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Jabłoń
Kod pocztowy: 21-205
Miejscowość: Paszenki
Numer: 79
Nazwa skrócona: LUBELSKIE FORUM MŁODZIEŻY
Sygnatura akt: LU.XI NS-REJ.KRS/11115/10/506
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO