STOWARZYSZENIE FUNKCJONARIUSZY MO I ICH RODZIN REPRESJONOWANYCH W PRL "GODNOŚĆ"

KRS 0000272006
NIP 9512219060
REGON 140869614

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIENIE SĄ PREZES LUB WICEPREZES ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-624
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Puławska
Numer: 148/150
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE FUNKCJONARIUSZY MO I ICH RODZIN REPRESJONOWANYCH W PRL "GODNOŚĆ"
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/48133/15/879/NIP
Oznaczenie Sądu: ------