DOMO-PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000272003
NIP 5542788116
REGON 340224880

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM/ REPREZENTACJA ŁĄCZNA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE/ REPREZENTACJA SAMOISTNA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-23
Poczta: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-791
Miejscowość: Bydgoszcz
Ulica: Rzeźniackiego
Numer: 1 E
Nazwa skrócona: DOMO-PROPERTIES
Sygnatura akt: RDF/145493/18/974
Wysokość kapitału zakładowego: 350 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM