PVBRI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000272002
NIP 1070006528
REGON 140863132

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES) SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Złota
Numer: 59
Nazwa skrócona: PVBRI POLAND
Sygnatura akt: RDF/876523/18/410
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM