"POL-INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000272001
NIP 9570959483
REGON 220359162

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM W KAŻDYM PRZYPADKU PREZESA ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA I PODPISYWAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Poczta: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-287
Miejscowość: Gdańsk
Ulica: Migowska
Numer: 22
Nazwa skrócona: "POL-INVESTMENTS"
Sygnatura akt: RDF/628130/18/91
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM