AKADEMIE PRENTKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000272000
NIP 8371742148
REGON 140862730

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-23
Poczta: Poznań
Kod pocztowy: 61-817
Miejscowość: Poznań
Ulica: Garncarska
Numer: 9
Nazwa skrócona: AKADEMIE PRENTKI
Sygnatura akt: PO.VIII NS-REJ.KRS/30989/17/129
Wysokość kapitału zakładowego: 54 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO