AB FOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271999
NIP 1132646403
REGON 140796039

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-23
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-486
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Aleje Jerozolimskie
Numer: 176
Nazwa skrócona: AB FOTO
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/73816/18/822
Wysokość kapitału zakładowego: 1 500 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO