STOWARZYSZENIE HODOWCÓW SZCZURÓW RASOWYCH W POLSCE

KRS 0000271998
NIP 5242621872
REGON 140890956

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU WYMAGAJĄ DLA SWEJ WAŻNOŚCI PODPISU DWÓCH OSÓB: PRZEWODNICZĄCEGO LUB JEDNEGO Z WICEPRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDU GŁÓWNEGO I SKARBNIKA LUB INNEGO UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD GŁÓWNY
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 03-172
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Weteranów
Numer: 21
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE HODOWCÓW SZCZURÓW RASOWYCH W POLSCE
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/6792/15/840/NIP
Oznaczenie Sądu: ------