RUGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS 0000271997
NIP 9291771042
REGON 80155430

Sposób reprezentacj: PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOM LUB OSOBOM UPEŁNOMOCNIONYM PRZEZ JEDNEGO Z NICH. PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z KOMPLEMENTARIUSZY JEDNOOSOBOWO. DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU KONIECZNA JEST ZGODA KOMANDYTARIUSZA. CZYNNOŚCIAMI PRZEKRACZAJĄCYMI ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU SĄ WSZYSTKIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚCI TRANSAKCJI PRZEKRACZA KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 50.000,00 EURO.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-23
Poczta: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-124
Miejscowość: Zielona Góra
Ulica: Dębowa
Numer: 20
Nazwa skrócona: RUGIA
Sygnatura akt: ZG.VIII NS-REJ.KRS/12603/18/983
Strona WWW: WWW.RUGIA.COM.PL
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO