RSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271996
NIP 8882978691
REGON 340315967

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA PIĘCIU TYSIĘCY EURO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA PIĘĆ TYSIĘCY EURO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-02-09
Poczta: Włocławek
Kod pocztowy: 87-800
Miejscowość: Włocławek
Ulica: Płocka
Numer: 29A
Nazwa skrócona: RSI
Sygnatura akt: RDF/283374/18/588
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM