HEPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271991
NIP 5862188211
REGON 220358263

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-17
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-358
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Ordynacka
Numer: 10/12
Nazwa skrócona: HEPING
Sygnatura akt: RDF/713059/18/949
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM