MARIENTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271987
NIP 1181874541
REGON 140806482

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Poczta: Pszczyna
Kod pocztowy: 43-200
Miejscowość: Pszczyna
Ulica: Górnośląska
Numer: 15
Nazwa skrócona: MARIENTALL
Sygnatura akt: RDF/647253/18/980
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM