STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI SKIC

KRS 0000271986
NIP 7671635999
REGON 300491218

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTACJI PODMIOTU JAK I DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Złotów
Kod pocztowy: 77-400
Miejscowość: Skic
Numer: 70
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI SKIC
Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/9685/17/840
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO