"BAHUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271982
NIP 1132654058
REGON 140729540

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-349
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Baśniowa
Numer: 3
Nazwa skrócona: "BAHUS"
Sygnatura akt: RDF/70441/18/163
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SYSTEM