HOUSE OF GAME MAKSYMIUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

KRS 0000271978
NIP brak informacji
REGON 220357163

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE OBAJ KOMPLEMENTARIUSZE.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Miejscowość: Gdańsk
Nazwa skrócona: HOUSE OF GAME MAKSYMIUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: GD.VII NS-REJ.KRS/24583/16/593
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO