CLUBFIGHTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000271976
NIP brak informacji
REGON 140852370

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-23
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-784
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Pasaż Ursynowski
Numer: 3
Nazwa skrócona: CLUBFIGHTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/57835/18/333/REGON
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------