PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000271974
NIP 7010050865
REGON 140841857

Sposób reprezentacj: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST RÓWNIEŻ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-02-20
Poczta: Poznań
Kod pocztowy: 60-273
Miejscowość: Poznań
Ulica: Palacza
Numer: 113
Nazwa skrócona: PHENOMIND VENTURES
Sygnatura akt: RDF/114497/18/486
Wysokość kapitału zakładowego: 2 200 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM