TAX SUPPORT ZDUNEK SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000271973
NIP 8882944108
REGON 340270242

Sposób reprezentacj: KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-19
Poczta: Włocławek
Kod pocztowy: 87-800
Miejscowość: Włocławek
Ulica: Marsa
Numer: 10
Nazwa skrócona: TAX SUPPORT ZDUNEK
Sygnatura akt: RDF/190605/18/769
Oznaczenie Sądu: SYSTEM