"JI SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271972
NIP 1251471499
REGON 141225451

Sposób reprezentacj: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-19
Poczta: Kobyłka
Kod pocztowy: 05-230
Miejscowość: Kobyłka
Ulica: Krótka
Numer: 5
Nazwa skrócona: "JI SERVICE"
Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/43609/18/481
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO