STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH

KRS 0000271970
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Bolesławiec
Kod pocztowy: 59-700
Miejscowość: Bolesławiec
Ulica: Armii Krajowej
Numer: 12
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/19526/06/217
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO