"BIOMAX FMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271965
NIP 1181885504
REGON 140837809

Sposób reprezentacj: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-18
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-382
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Solec
Numer: 50
Nazwa skrócona: "BIOMAX FMS"
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/82107/18/131
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO