FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SŁONECZKO" MONIKA KNESZ, SEBASTIAN KNESZ SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000271962
NIP 7361566086
REGON 492818179

Sposób reprezentacj: KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Poczta: Zakopane
Kod pocztowy: 34-500
Miejscowość: Zakopane
Ulica: Kasprusie
Numer: 42
Nazwa skrócona: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SŁONECZKO" MONIKA KNESZ, SEBASTIAN KNESZ
Sygnatura akt: KR.XII NS-REJ.KRS/938/18/105
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO