STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIASTA KOŁA NAD WARTĄ

KRS 0000271961
NIP brak informacji
REGON 300510281

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ORAZ DO DOKONYWANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA INNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE PREZESA LUB WICEPREZESA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Koło
Kod pocztowy: 62-600
Miejscowość: Koło
Ulica: Stary Rynek
Numer: 1
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIASTA KOŁA NAD WARTĄ
Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/7904/13/20
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO