STOWARZYSZENIE TEATRALNE DROGI CZASU

KRS 0000271960
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO JEST PREZES STOWARZYSZENIA. W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI PREZESA STOWARZYSZENIA STOWARZYSZENIE REPREZENTUJE ZASTĘPCA PREZESA STOWARZYSZENIA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Kudowa-zdrój
Kod pocztowy: 57-350
Miejscowość: Kudowa-zdrój
Ulica: Turystyczna
Numer: 32
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE TEATRALNE DROGI CZASU
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/17510/06/348
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO