STOWARZYSZENIE NASZA MAŁA OJCZYZNA-ŁUKOMIE

KRS 0000271959
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: 1.DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAWA I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH OSÓB: PREZESA LUB JEDNEGO Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU I SKARBNIKA. 2.DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH OSÓB: PREZESA LUB JEDNEGO Z WICEPREZESÓW I INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Rościszewo
Kod pocztowy: 09-204
Miejscowość: Łukomie
Numer: 53 A
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE NASZA MAŁA OJCZYZNA-ŁUKOMIE
Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/26831/06/630
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO