GRUPA ARTYSTYCZNA KRETES

KRS 0000271958
NIP brak informacji
REGON 20449931

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Bielany Wrocławskie
Kod pocztowy: 55-040
Miejscowość: Bielany Wrocławskie
Ulica: Sosnowa
Numer: 4
Nazwa skrócona: GRUPA ARTYSTYCZNA KRETES
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/3976/07/796
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO