POL-FERR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000271956
NIP 6282147650
REGON 120389090

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-19
Poczta: Trzebinia
Kod pocztowy: 32-540
Miejscowość: Trzebinia
Ulica: Kościuszki
Numer: 59
Nazwa skrócona: POL-FERR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: KR.XII NS-REJ.KRS/9545/18/458
Wysokość kapitału zakładowego: 120 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO