OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ "PSORIASIS"

KRS 0000271955
NIP 9671258434
REGON 340273200

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA NIEDOTYCZĄCE SPRAW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES LUB WICEPREZES. DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, WYMAGANE SĄ PODPISY TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-560
Miejscowość: Bydgoszcz
Ulica: Mąkowarska
Numer: 8
Nazwa skrócona: OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ "PSORIASIS"
Sygnatura akt: BY.XIII NS-REJ.KRS/5356/18/694
Strona WWW: STOWARZYSZENIE.LUSZCZYCA.ORG.PL
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO