UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA JÓZEFÓW"

KRS 0000271951
NIP 5321918968
REGON 14063638200000

Sposób reprezentacj: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: INNA OSOBA PRAWNA BĘDĄCA ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Poczta: Józefów
Kod pocztowy: 05-420
Miejscowość: Józefów
Ulica: Długa
Numer: 44
Nazwa skrócona: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA JÓZEFÓW"
Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/27532/18/806/REGON
Oznaczenie Sądu: ------