"TELEMARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271949
NIP 8982100864
REGON 20432244

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-23
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 50-312
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Stefana Żeromskiego
Numer: 62
Nazwa skrócona: "TELEMARKET"
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/31769/18/359
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO