PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

KRS 0000271948
NIP 1132650439
REGON 140822541

Sposób reprezentacj: REPREZENTACJA SPÓŁKI W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-02-01
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 03-816
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Chodakowska
Numer: 100
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Sygnatura akt: RDF/828710/18/195
Wysokość kapitału zakładowego: 241 868 500,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM