ELYSIO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000271945
NIP 8971723745
REGON 20452212

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-17
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 50-108
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Kiełbaśnicza
Numer: 7
Nazwa skrócona: ELYSIO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/14593/17/910/NIP
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------