"FOREST STYLE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271938
NIP 1010001763
REGON 20444490

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-15
Poczta: Osiecznica
Kod pocztowy: 59-724
Miejscowość: Przejęsław
Numer: 22
Nazwa skrócona: "FOREST STYLE POLSKA"
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/12465/18/509
Wysokość kapitału zakładowego: 50 500,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO