HI LOGISTICS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

KRS 0000271936
NIP 1090000799
REGON 140852714

Forma Prawna: ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-17
Poczta: Kobierzyce
Kod pocztowy: 55-040
Miejscowość: Biskupice Podgórne
Ulica: Lg
Numer: 1
Nazwa skrócona: HI LOGISTICS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/31766/18/156
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO