BARNSBURY AUTO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271934
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-24
Poczta: Poznań
Kod pocztowy: 60-822
Miejscowość: Poznań
Ulica: Słowackiego
Numer: 13
Nazwa skrócona: BARNSBURY AUTO SERVICES
Sygnatura akt: PO.XXI NS-REJ.KRS/22732/06/646
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO