STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KRAJOBRAZU I PRZYRODY OKOLIC MIĘDZYRZECZA

KRS 0000271932
NIP 8971726382
REGON 20475176

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, W TYM ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 53-436
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Plac Srebrny
Numer: 1
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KRAJOBRAZU I PRZYRODY OKOLIC MIĘDZYRZECZA
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/6391/13/29
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO