STOWARZYSZENIE "MIŁOŚNICY NOWEJ WSI"

KRS 0000271931
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Domaszków
Kod pocztowy: 57-530
Miejscowość: Nowa Wieś
Numer: 4
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE "MIŁOŚNICY NOWEJ WSI"
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/763/07/857
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO