WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SZANSA" W LIKWIDACJI

KRS 0000271923
NIP 8491541955
REGON 280177052

Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-19
Poczta: Ruciane-nida
Kod pocztowy: 12-221
Miejscowość: Ruciane-nida
Ulica: Zielona
Numer: 40
Nazwa skrócona: WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SZANSA" W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: OL.VIII NS-REJ.KRS/11662/13/422
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO