BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ CEBIG SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000271922
NIP 9512194727
REGON 140709129

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-23
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 01-217
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Kolejowa
Numer: 15/17
Nazwa skrócona: BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ CEBIG
Sygnatura akt: RDF/876106/18/567
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000,00 PLN
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SYSTEM