RJS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271918
NIP 1181878094
REGON 140833415

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-17
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-013
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Williama Heerleina Lindleya
Numer: 16
Nazwa skrócona: RJS CONSULTING
Sygnatura akt: RDF/9202/18/668
Wysokość kapitału zakładowego: 78 000,00 PLN
Strona WWW: WWW.RJS.COM.PL
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SYSTEM