ŚWIATŁOCH SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000271916
NIP 9372514094
REGON 240554652

Sposób reprezentacj: KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-16
Poczta: Czechowice- Dziedzice
Kod pocztowy: 43-502
Miejscowość: Czechowice-dziedzice
Ulica: Wodna
Numer: 71
Nazwa skrócona: ŚWIATŁOCH
Sygnatura akt: KA.VIII NS-REJ.KRS/36678/16/527
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO